Tiada percanggahan kepentingan: MOF

Tiada percanggahan kepentingan: MOF

KOTA KINABALU: Kementerian Kewangan Negeri Sabah (MOF) menafikan secara tegas sebarang dakwaan yang mempersoalkan asas yang sah pengambilalihan Sabah International Petroleum Sdn. Bhd. (SIP) oleh SMJ Energy Sdn. Bhd. (SMJE).

Setiausaha Tetap MOF, Datuk Mohd Sofian Alfian Nair berkata, hasil usaha korporat negeri ini menyokong, SMJE bukan sahaja mengurangkan kos faedah yang tinggi bagi hutang warisan yang terhutang oleh SIP tetapi pada masa yang sama permodalan semula secara strategik Sabah Development Bank Berhad (SD Bank) berdasarkan penebusan hutang SIP yang terhutang kepada SD Bank.

Beliau berkata, sama sekali tidak ada unsur konflik kepentingan dalam pelaksanaan korporat ini apabila SMJE, SIP dan SD Bank semuanya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Setiausaha Tetap MOF, Datuk Mohd Sofian Alfian Nair

“Kerajaan Negeri Sabah sebagai pemilik GLC-GLC ini mesti dalam mana-mana perkara bertanggungjawab untuk semua hutang bersejarah.

“Kerajaan Negeri Sabah telah tegas dalam menangani situasi sukar yang melibatkan kewangan bersejarah masalah SIP dan SD Bank.

“Oleh itu, SMJE harus dipuji kerana memulakan usaha penyatuan dan penstrukturan semula yang memberi manfaat Dari segi kewangan kepada SMJE dan Sabah,” katanya dalam satu kenyataan.

Menurutnya, sebarang dakwaan bahawa SMJE mengalami kerugian RM7 juta akibat daripada terbitan Sukuk (Bon Islam) adalah tidak berasas.

Beliau berkata, sebagai syarikat pemula, SMJE terpaksa menanggung kos dan perbelanjaan pra-operasi, sambil menjelaskan bahawa perbelanjaan ini tidak mempunyai kaitan dengan Sukuk yang diterbitkan oleh SMJE.

“Perlu diingatkan bahawa SMJE mencatatkan kadar yang paling kompetitif bagi terbitan sukuk pertama sebanyak RM900 juta sehingga mencatatkan lebihan langganan sebanyak 3.9 kali ganda, dan digambarkan oleh The Edge sebagai yang paling banyak berjaya mengumpul dana bukan IPO pada 2023,” katanya.

Bagi menghapuskan sebarang keraguan, beliau berkata, MOF menekankan kelebihan utama yang bernilai tinggi diperolehi hasil daripada pemerolehan SIP oleh SMJE adalah seperti berikut:

i. Pengambilalihan tersebut mempunyai nilai tambah kepada SMJE secara keseluruhan dan pada masa yang sama membolehkan penyatuan aset minyak dan gas negeri di bawah satu entiti korporat;

ii. Petronas LNG 9 (PLNG9) mengisytiharkan pembayaran tunai sebanyak RM343 juta pada 2023 bagi 10% pegangan ekuiti yang dimiliki oleh SIP. PLNG9 menjana dividen tahunan yang sihat. Melalui pemerolehan SIP, SMJE boleh menjangkakan dividen secara purata berjumlah kira-kira RM150 juta setahun untuk 13 tahun akan datang;

iii. Aliran tunai yang kukuh dan konsisten daripada pengeluaran, penyimpanan terapung SIP dan kemudahan pemunggahan (FPSOs/FSOs). Sejak pengambilalihan, RM271 juta telah disalurkan kepada SMJE sehingga kini; dan

iv. Mengurangkan beban hutang. Salah satu cabaran utama SIP ialah kadar faedah yang tinggi hutang pinjaman legasinya. SMJE berjaya mengeluarkan Sukuk dengan kadar faedah jauh lebih rendah. Pembiayaan semula ini untuk menukar hutang daripada SIP yang lebih tinggi faedah pinjamannya kepada kos dana SMJE yang lebih murah telah menyebabkan penjimatan lebih RM60 juta dalam caj pembiayaan pada tahun 2023 sahaja dan ini akan terus menjimatkan caj faedah yang besar pada tahun-tahun berikutnya. Yang penting, tiada hutang tambahan diwujudkan di peringkat negeri.

“SMJE beroperasi di bawah tadbir urus yang ketat. Lembaga yang dipengerusikan oleh Menteri Kewangan Negeri, Datuk Seri Masidi Manjun komited terhadap ketelusan dan akauntabiliti serta disokong oleh pengarah bebas yang sangat berpengalaman daripada kedua-dua sektor minyak dan gas dan pelaburan untuk memastikan SMJE dikendalikan dan diurus secara profesional. Semua keputusan dibuat demi kepentingan SMJE dan Sabah,” tegasnya.

Deasoka

 © 2021 deasoka.com | All rights reserved.

|