IDS teliti Belanjawan Negeri Sabah

IDS teliti Belanjawan Negeri Sabah

Kota Kinabalu: Meskipun sosio-ekonomi Sabah mengalami kemerosotan ketika pandemik Covid-19, ekonomi negeri ini dijangka terus pulih dengan pertumbuhan positif dan pembangunan pesat pada tahun ini.

Ia berikutan pembentangan Bajet Negeri Sabah oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Noor pada 25 November lalu, yang mana Dewan Undangan Negeri (DUN) telah meluluskan peruntukan sebanyak RM5.138 bilion.

Datuk Ts Dr Ramzah Dambul

Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan (IDS) Sabah, Datuk Ts Dr Ramzah Dambul berkata, bagi menyelaraskan bajet negeri dengan hala tuju pembangunan holistik, pendekatan dari bawah ke atas akan menjadi mekanisme terbaik untuk pertumbuhan Sabah, melalui penggemblengan ekonomi akar umbi.

Katanya, belanjawan negeri menekankan ketelusan mengagihkan dana yang diperuntukkan, termasuk kecekapan untuk mengagihkan pembiayaan kepada kementerian masing-masing.

Bagaimanapun, jelasnya, mekanisme penuh untuk menggunakan dana yang diperuntukkan secara produktif perlu dipetakan dengan teliti untuk memaksimumkan sumber negeri.

“Sebagai badan pemikir kepada Kerajaan Negeri, IDS meramalkan penyelesaian dan dasar bagi banyak isu pembangunan sosial dan ekonomi asas sebagai pemboleh utama kepada transformasi ekonomi negeri, selaras dengan rancangan pembangunan Sabah Maju Jaya (SMJ).

“Membina ke arah mewujudkan ekonomi akar umbi yang kukuh di Sabah, rangka kerja pembangunan daerah perlu diperkukuh untuk menyelaraskan semula dasar bawah ke atas agar ia sepadan dengan kekuatan setiap daerah,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Ramzah berkata, sebanyak RM204 juta dan RM212.63 juta masing-masing diperuntukkan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, berhasrat untuk mewujudkan wilayah yang seimbang melalui peningkatan aktiviti ekonomi luar bandar.

Katanya, sebagai salah satu tunjang kepada Teras SMJ, sebanyak RM134.59 juta telah diperuntukkan untuk membangunkan industri pelancongan, dan pembiayaan tambahan untuk Pelancongan Berasaskan Komuniti.

“Ekonomi akar umbi menerima tarikan utama dalam strategi pembangunan negeri, kerana lebih banyak dana disalurkan ke arah pembangunan aktiviti ekonomi luar bandar merentas sektor.

“Ini juga boleh menjadi pemboleh utama kepada rancangan modal insan negeri dalam menangani kadar pengangguran belia di Sabah dengan rekod 9.1 peratus.

“Tumpuan kepada ekonomi akar umbi akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampan yang boleh menjana lebih banyak peluang pekerjaan,” katanya lagi.

Tambah beliau, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah sedang giat mengenal pasti rangka kerja untuk pelbagai jenis inovasi, termasuk inovasi akar umbi yang direka untuk menangani keperluan kumpulan terpinggir yang lebih miskin.

“Institut ini memainkan peranan penting dalam menjadi penghubung antara kerajaan dan semua agensinya, industri dan orang ramai dalam memetakan strategi terbaik yang boleh dilaksanakan agar negeri dapat memaksimumkan sepenuhnya dana yang diperuntukkan serta sumbernya.

“IDS akan menggerakkan keupayaan penyelidikannya untuk membantu Kerajaan Negeri dalam memanfaatkan sepenuhnya peruntukan belanjawan Sabah,” katanya.

-Deasoka

 © 2021 deasoka.com | All rights reserved.

|